Naziv projekta:
Izgradnja reciklažnog dvorišta u Virovitici (KK.06.3.1.03.0166)

Nositelj projekta:
Grad Virovitica
Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitica
Tel: 033 725 980
e-mail: grad@virovitica.hr
www.virovitica.hr

Cilj projekta je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište

Ukupna vrijednost projekta: 4.922.471,25 HRK

Sufinanciranje EU: 4.135.000,00 HRK

Provedba projekta:
12. travnja 2019. – 31. prosinca 2020. godine

Grad Virovitica kroz izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Virovitici te provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti za stanovnike želi unaprijediti sustav gospodarenja otpadom na području grada Virovitice te tako povećati količine odvojeno prikupljenog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište.

Što je reciklažno dvorište?

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Tko može koristiti usluge RD-a?

Reciklažno dvorište namijenjeno je za sve građane s područja grada Virovitice i 9 okolnih prigradskih naselja: Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine i Sveti Đurađ.

Koja je cijena usluge korištenja RD-a?

Uslugu RD Virovitica mogu bez naknade koristiti sve fizičke osobe/kućanstva – korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Virovitici. Troškovi rada RD-a bit će sadržani u ukupnoj cijeni javne usluge.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.