Gotovo dvadeset vrsta otpada iz kućanstava građani sada mogu na jednom mjestu, u posebne spremnike, odložiti u novom Reciklažnom dvorištu u blizini Gradskog odlagališta otpada u Virovitici. Projekt koji je pokrenut u travnju 2019. godine dovršen je u prosincu ove godine. Nositelj projekta Izgradnje Reciklažnog dvorišta vrijedan je 4.922.471,25 kuna, izradila ga je Razvojna agencija VTA, a s 4.135.000 kuna sufinancirala ga Europska Unija iz Kohezijskog fonda, u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine. Radove je izvela tvrtka HIDROVING GRAĐEVINARSTVO iz Virovitice, dok je za nadzor bila zadužena tvrtka CIP d.o.o.

Voditelj projekta Kristijan Sabo ističe kako je cilj novog Reciklažnog dvorišta smanjenje količine otpada na Gradskom odlagalištu i povećanje udjela odvojeno skupljenog otpada u kućanstvima na području grada Virovitice i okolnih devet naselja obuhvaćenih projektom. Riječ je o Čemernici, Golom Brdu, Jasenašu, Koriji, Milanovcu, Podgorju, Rezovcu, Rezovačkim Krčevinama i Svetom Đurađu. Za sve njih usluga odlaganja na Reciklažnom dvorištu je besplatna. Cilj projekta je smanjiti ukupne količine otpada na Gradskom odlagalištu kroz odvojeno sakupljanje otpada već u kućanstvima i to u količini od čak 200 tona godišnje.

ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Riječ je o projektu vezanom uz održivo gospodarenje otpadom kojim je stvorena dodatna infrastruktura za odvajanje različitih kategorija otpada na području grada Virovitice kako bi se povećale količine odvojeno prikupljenih, posebnih i korisnih kategorija otpada. Jer, kako kaže Kristijan Sabo, voditelj projekta, svaki otpad se može i mora iskoristiti, a preduvjet je odvojeno prikupljanje, odgovarajući kadar i infrastruktura.

– Održivo gospodarenje otpadom ima za cilj ostvariti pozitivni učinak na kakvoću okoliša, kako se generiranjem otpada ne bi narušila ekološka ravnoteža. Grad Virovitica ima za cilj uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom i podučiti svoje građane kako otpad ne mora postati smeće. Upravo će Reciklažno dvorište znatno unaprijediti mogućnost adekvatnog, odgovornog i razumnog postupanja s otpadom – ističe Sabo. Vezano uz korist projekta, planirano je da se projektom poveća odvojeno prikupljanje željeza za 30 tona, neželjeznih metala za 3 tone, HDPE otpada (plastika) za 10 tona, PET-a za 1 tonu, papira za 25 tona i stakla za 25 tona.

NIJE SVAKI OTPAD SMEĆE

Kako prepoznati koristan otpad u kućanstvu te da svaki otpad ne podrazumijeva i smeće, bio je također jedan od zadataka ovog projekta, u okviru kojeg će građani na svojim kućnim pragovima ovih dana biti educirani uz pomoć letaka koji su izrađeni za sva kućanstva.

Podatci Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2017. godinu pokazuju kako se na području grada Virovitice sakupilo 1.754,88 tona (23,3% ukupne količine otpada) papira, plastike, metala, stakla i glomaznog otpada u kućanstvima, no da te količine mogu biti i veće. Cilj Reciklažnog dvorišta je stoga nastaviti dobar trend odvajanja otpada u kućanstvu, ali i građanima pružiti i veću mogućnost njegova odlaganja kroz veći broj specijaliziranih spremnika na jednom mjestu, kako bi taj proces bio što jednostavniji i kvalitetniji.

Recikliranje koje počinje već od kuće trebalo bi tako polučiti rezultate ne samo na gradskoj, već i županijskoj, odnosno regionalnoj razini i ostvariti odgovoran i cjelovit pristup pitanju otpada za sigurniju budućnost i čišći okoliš.

Nakon generalnog čišćenja kuće ili garaže – odmah u Reciklažno dvorište

Umjesto gubitka vremena i „šetanja“ od eko-otoka do eko-otoka po gradu za odlaganje stare odjeće, čekanja na odvoz papira ili plastike u redovnom rasporedu, pronalaženja spremnika za odlaganje baterija i čekanja na odvoz otpada nakon građevinskih radova ili većih spremanja, građani gotovo sav kućanski otpad sada mogu odložiti na jednom mjestu – Reciklažnom dvorištu. Do njega se mogu dovesti automobilom ili biciklom i besplatno ondje odložiti čak dvadesetak različitih vrsta otpada iz svog kućanstva. Ondje se nalaze i spremnici za baterije i akumulatore, boje, ali i lijekove, koji se inače moraju vratiti u ljekarnu nakon isteka roka trajanja jer ne smiju završiti u kanti za otpad kod kuće.

Što, dakle, možete odložiti u Reciklažnom dvorištu:

• problematični otpad,
• papir,
• metal,
• staklo,
• plastiku,
• tekstil,
• krupni (glomazni) otpad,
• jestiva ulja i masti,
• boje,
• deterdžente,
• lijekove,
• baterije i akumulatore,
• električnu i elektroničku opremu,
• građevni otpad iz kućanstva te ostalo.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Virovitice

 

(virovitica.hr; foto: Matija Rođak)