Naziv projekta:
Izgradnja reciklažnog dvorišta u Virovitici (KK.06.3.1.03.0166)

Nositelj projekta:
Grad Virovitica
Trg kralja Zvonimira 1
33000 Virovitica
Tel: 033 725 980
e-mail: grad@virovitica.hr
www.virovitica.hr

Cilj projekta je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište

Ukupna vrijednost projekta: 4.922.471,25 HRK

Sufinanciranje EU: 4.135.000,00 HRK

Provedba projekta:
12. travnja 2019. – 31. prosinca 2020. godine

Grad Virovitica kroz izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Virovitici te provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti za stanovnike želi unaprijediti sustav gospodarenja otpadom na području grada Virovitice te tako povećati količine odvojeno prikupljenog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište.

Što je reciklažno dvorište?

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Tko može koristiti usluge RD-a?

Reciklažno dvorište namijenjeno je za sve građane s područja grada Virovitice i 9 okolnih prigradskih naselja: Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine i Sveti Đurađ.

Koja je cijena usluge korištenja RD-a?

Uslugu RD Virovitica mogu bez naknade koristiti sve fizičke osobe/kućanstva – korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Virovitici. Troškovi rada RD-a bit će sadržani u ukupnoj cijeni javne usluge.

Što je recikliranje?

Neracionalnom potrošnjom prirodnih resursa, nedovoljnim i nepravilnim recikliranjem doprinijeli smo iznimnom zagađenju planeta Zemlje. Sve većim klimatskim promjenama, Zemlja kao da nas upozorava da je vrijeme da razmislimo o svojim postupcima i poduzmemo konkretne mjere.
Recikliranje je proces obrade otpadnih materijala i iskorištenih proizvoda radi dobivanja sirovina i energije za ponovno iskorištavanje i uporabu.
U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci. Recikliranjem se izbjegava zagađenje vode i zraka koje nastaje u potrazi za sirovinama, a za izradu novih proizvoda potrebno je i manje energije nego za preradu sirovina.
Glavni ciljevi recikliranja su:
• smanjenje količina otpada
• smanjenje uporabe prirodnih izvora,
• zaštita okoliša.
Stopa recikliranja otpada znatno je porasla u EU-u no i dalje ima mnogo mjesta za poboljšanje. Cilj EU je dostići stope recikliranja od minimalno 65% do 2035. godine. Hrvatska gotovo 80% svog otpada i dalje odlaže bez ikakve obrade, a nije poznato koliko se od dvadesetak posto odvojeno
sakupljenog otpada zaista i reciklira.