EU ciljevi

Države članice morat će ostvariti sljedeće ciljeve kako se budu više koristile ponovnom uporabom i recikliranjem komunalnog otpada:

  Do 2025.   Do 2030.   Do 2035.
Komunalni otpad koji se reciklira ili ponovno uporabljuje   55%   60%   65%

Države članice do 1. siječnja 2025. uspostavit će odvojeni sustav prikupljanja tekstila i opasnog otpada iz kućanstava. Osim toga, do 31. prosinca 2023. osigurat će da se biootpad ili prikuplja odvojeno ili reciklira na izvoru (npr. kompostiranje u domaćinstvu). To je dodatan zahtjev uz onaj koji već postoji o odvojenom prikupljanju papira i kartona, stakla, metala i plastike.

Zakonodavstvom se utvrđuju određeni ciljevi za recikliranje ambalaža:

  Do 2025.   Do 2030.
Sve vrste ambalaže   65%   70%
Plastika   50%   55%
Drvo   25%   30%
Metali koji sadrže željezo   70%   80%
Aluminij   50%   60%
Staklo   70%   75%
Papir i karton   75%   85%

 

Zakonodavstvom je obuhvaćen cilj u vezi sa smanjenjem odlaganja otpada na odlagalištima te se njime utvrđuju minimalni zahtjevi za sve programe proširene odgovornosti proizvođača. Proizvođači proizvoda obuhvaćeni tim programima moraju snositi odgovornost za gospodarenje fazom otpada koji nastaje od njihovih proizvoda te će se od njih tražiti financijski doprinosi. Također su uvedeni obvezni programi proširene odgovornosti proizvođača za svu ambalažu. Države članice nastoje osigurati da se sav otpad koji se može podvrgnuti recikliranju ili drugom postupku oporabe, osobito komunalni otpad, od 2030. ne prima na odlagališta.

Ciljevi prema Planu gospodarenja otpadom RH OD 2017.-2022.

lenta-projekt