Kako bi pravilno odvajali otpad potrebno je poznavati što znače oznake na ambalaži. Ako niste sigurni gdje ide koji otpad, potražite oznake koje svaka ambalaža mora imati na sebi.

Što znače simboli na ambalaži?

1. Univerzalni simbol recikliranja ili Mobiusova petlja

Simbol predstavlja Mobiusovu petlju koja sadrži tri povezane strelice u obliku trokuta sa zaobljenim kutevima. Sve tri se nadovezuju jedna na drugu i svaka predstavlja ciklus recikliranja. Ovaj simbol nije zaštićen i koristi se na razne načine i u raznim varijacijama, ali generalno se može reći da označava proizvode koji se mogu reciklirati. Ako je Mobiusova petlja u krugu, označava proizvode dobivene reciklažom, a ponekad se unutar petlje nalazi postotak koji označava udio recikliranog materijala u proizvodu.

2. Simbol RECIKLIRAJ! / Ambalaža za recikliranje

Osnovno značenje simbola RECIKLIRAJ! (eng. Recycle Now, Recycle Mark), kao što i njegov naziv govori – poziv je na akciju, odnosno apel svima da se reciklira u što većoj mogućoj mjeri. Simbol nalazimo na većini proizvoda koji su pogodni za recikliranje, od proizvoda prehrambene industrije, namještaja, najrazličitijih oblika ambalaže i slično. Kružni oblik simbola predstavlja samoodrživost procesa recikliranja, a sam simbol ima i varijaciju sa srcem koja ima isto značenje, ali i naglašava pozitivan učinak recikliranja na okolinu.

3. Sustav numeriranja i kratica za označavanje ambalaže

Princip numeriranja i kratica za označavanje ambalažnog materijala je vrlo jednostavan. Ispod simbola Mobiusove petlje nalazi se slovna skraćenica kemijskog spoja od kojeg je ambalaža proizvedena, dok se unutar petlje nalazi i brojčana oznaka. Kratice se pišu samo velikim slovima, a ako je unutar petlje samo broj bez kratice, radi se o kombinaciji materijala. Značenje svih kratica i brojeva možete jednostavno provjeriti na internetu.

Najvažnije je poznavati simbole za plastičnu ambalažu kojih imamo 7:

1.(PET ili PETE)

Ova vrsta plastike među najčešće je korištenom plastikom u proizvodnji namijenjenoj širokoj potrošnji. Većina bočica s vodom i gaziranih sokova te neka pakiranja napravljena su upravo od ove vrste plastike. Proizvodi napravljeni od PET plastike trebali bi se koristiti samo jednom jer se višekratnom uporabom povećava rizik od razvoja bakterija. Osim toga, ova plastika može ispuštati teške metale i kemikalije koje utječu na ravnotežu hormona.

2.(HDP ili HDPE)

Od ove krute plastike izrađuju su pakiranja i boce za mlijeko, ulje, tekuće deterdžente te igračke i neke plastične vrećice. S obzirom na to da ne ispušta skoro nikakve kemikalije najsigurnija je za uporabu te stručnjaci savjetuju kupovanje vode u bočicama od ove vrste plastike.

3.(PVC or 3V)

Prozirni celofani, boce od ulja, plastični krugovi za bebe kojima rastu zubi, igračke za djecu i kućne ljubimce, pakiranja od baterija, lijekova i mnoštva drugih proizvoda izrađuju se od ove vrste plastike. Sadrži ftalate – toksične kemikalije koji utječu na hormone u tijelu. Stručnjaci preporučuju kupovanje alternativnog proizvoda ako ga možete pronaći.

4.(LDPE)

Iako ne ispušta nikakve kemikalije u vodu, ova vrsta plastike ne može se koristiti u proizvodnji boca. Koristi se najčešće za proizvodnju plastičnih vrećica. Smatra se bezopasnom.

5.(PP)

Od ove bijelo obojane ili polu prozirne plastike rade se čašice za jogurt i sirupe. PP plastika je čvrsta i lagana te otporna na toplinu, a ako se zagrije neće se otopiti te je relativno sigurna za upotrebu. Također je dobar izolator protiv vlage, masnoće i kemikalija.

6.(PS)

Polistiren je jeftina, lagana vrsta plastike sa širokom lepezom uporabe. Najviše se koristi u izradi pakiranja za hranu i pića, kartona za jaja i plastičnog pribora za jelo. Treba biti pažljiv jer kada se ugrije ispušta kancerogene supstance te se ne smije dugotrajno koristiti za spremanje hrane ili pića.

7.(PC i sva druga plastika)

Riječ je o najopasnijoj vrsti plastike, ali unatoč tome od nje se proizvode pakiranja za sportska pića i hranu. Unutar ove kategorije ne postoji standardizacija o njenom ponovnom korištenju i recikliranju. Kod ove vrste plastike postoji velika opasnost od curenja kemikalija u hranu ili piće, naročito ako je u izradi plastike korišten Bisfenol A.

Izbjegavajte ambalažu s oznakama 1,3,6 i 7 !! A za najbolji učinak na okoliš i zdravlje, pokušajte izbjegavati plastičnu ambalažu i proizvode od plastike u potpunosti.

Simboli na papirnoj i kartonskoj ambalaži:

20 – Kartonska ambalaža – uglavnom se koristi za kartonske kutije
21 – Razne vrste papira – novine, časopisi, katalozi (ravan karton)
22 – Uredski papir, knjige
23 – Karton (ambalaža za nesmrznutu hranu, čestitke, korice knjiga)

Brojčana oznaka i skraćenica za metale

40 – Čelik (FE)
41– Aluminij (ALU)

Brojčana oznaka i skraćenica za drvene materijale

50 – Drvo (FOR)
51 – Pluta (FOR)

Brojčana oznaka i skraćenica za tekstilne materijale

60 – Pamuk (TEX)
61 – Juta (TEX)

Brojčana oznaka i skraćenica za staklo

70 – Bezbojno staklo (GL)
71 – Zeleno staklo (GL)
72 – Smeđe staklo (GL)

Brojčane oznake na višeslojnoj ambalaži – ambalaža koja se dominantno sastoji od papira i kartona, ali se ne može ručno rastaviti na sastavne materijale, JAKO SE TEŠKO ILI NIKAKO RECIKLIRA!

80 – Papir i karton u kombinaciji s metalima
81 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom – kartonski tanjuri, ambalaža za sladoled
82 – Papir i karton u kombinaciji s aluminijem
83 – Papir i karton u kombinaciji s bijelim limom
84 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom i aluminijem– tetrapak, mlijeko, sokovi
85 – Papir i karton u kombinaciji s plastikom, bijelim limom i aluminijem

Brojčane oznake na višeslojnoj ambalaži – ambalaža koja se dominantno sastoji od plastike i stakla, ali se ne može ručno rastaviti na sastavne materijale

90 – Plastika/aluminij
91 – Plastika/bijeli lim
92 – Plastika/raznovrsni metali
95 – Staklo/plastika
96 – Staklo/aluminij
97 – Staklo/bijeli lim
98 – Staklo/raznovrsni metali

4. Zelena točka

vim simbolom proizvođač obavještava potrošača da je on ili uvoznik platio propisanu novčanu naknadu na račun organizacije za gospodarenje ambalažnim otpadom. Ta bi organizacija tada u pravilu trebala osigurati pravilno gospodarenje ambalažnim otpadom. U naravi, ovo je europski simbol kojim proizvođači i/ili dobavljači obavještavaju kupca da su financijski pridonijeli i sudjelovali u recikliranju ambalaže proizvoda na kojem je simbol otisnut (npr. financiranjem izrade ili nabavom vrećica za otpad ili kontejnera-posuda za odlaganje smeća). Simbol ne znači da je ambalaža proizvoda nužno pogodna za recikliranje.

5. Ne zagađuj okoliš / Čuvajmo prirodu

Originalni naziv ovog simbola je engleski “THE TIDYMAN”, što u slobodnom prijevodu označava osobu koja brine o okolišu, odnosno osobu koja ne zagađuje okoliš time što otpatke baca u za to predviđena mjesta. Simbol predstavlja podsjetnik da vlastite otpatke odlažemo u za to predviđena mjesta (kante za otpatke, kontejnere i sl.). Važno je naglasiti da značenje simbola nije izravno povezano s činom recikliranja, ali zasigurno potiče savjesno ponašanje prema odlaganju otpadaka, odnosno očuvanju i zaštiti okoliša.

6. FSC (Forest Stewardship Council)

FSC je Vijeće za upravljanje šumama. To je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija uspostavljena radi promoviranja odgovornog upravljanja svjetskim šumama. Ako neki proizvod, najčešće proizvodi izrađeni od drva, sadrže simbol FSC, to znači da su drvena građa kao i proizvođač u skladu s principima FSC te da je sam proizvođač svjestan važnosti promicanja ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima. Kupnjom proizvoda s oznakom FSC direktno potičete odgovorno gospodarenje šumama te pridonosite očuvanje šumskih resursa diljem planeta.

7. Odvojeno sakupljanje otpada

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori nakon isteka vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte proizvode s navedenom oznakom kao nerazvrstani gradski otpad, već ih odlažite na za to propisana mjesta! Ako je ispod oznake otisnut kemijski simbol, to naznačuje da navedeni proizvod sadrži teški metal (živu, kadmij ili olovo) u koncentraciji iznad prihvatljive granice.

lenta-projekt